Zin in tennis? Word lid en meld je aan!

Nieuw: Zomerkaart

De TC Holten zomerkaart is een combinatielidmaatschap. Je komt hiervoor in aanmerking als je lid bent van een Holtense of Rijssense sportvereniging. Je mag dan van mei t/m augustus tennissen bij TC Holten en je betaalt hiervoor slechts € 50,00. Wil je hiervan gebruik maken, zet dan 'Zomerkaart' bij 'Opmerking' in het aanmeldformulier. Geef ook aan bij welke sportvereniging je lid bent en wat je lidmaatschapsnummer is.

Contributie Volwassenen 2019
 • Bestaande leden: € 146,00
 • Nieuwe leden betalen € 10,00 + aantal maanden x € 12,00
 • Nieuwe leden aangemeld na 1 juli zijn eerst parklid en vanaf medio oktober KNLTB-lid.
 • De maand waarin je lid wordt telt mee voor de berekening.
Contributie Jeugd 2019
 • Bestaande leden: € 73,00
 • Nieuwe leden VO (voortgezet onderwijs) € 5,00 + aantal maanden x € 6,00
 • Nieuwe leden BO (basis onderwijs) t/m juni € 40,00, daarna aantal maanden x € 6,00.
 • Nieuwe leden aangemeld na 1 juli zijn eerst parklid en vanaf medio oktober KNLTB-lid.
 • De maand waarin je lid wordt telt mee voor de berekening.
De volgende voorwaarden zijn aan het lidmaatschap verbonden
 • Instemming met Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige reglementen;
 • Toezegging (voor senioren) om drie keer per jaar bardienst of andere taken te verrichten of anders een vergoeding te betalen van € 30,00 (zie HHR art. 6);
 • Geeft TC Holten het recht om na het jaar van aanmelden (vanaf het daaropvolgende kalenderjaar) de contributie automatisch te incasseren van de opgegeven bank- of girorekening in twee gelijke delen (eind februari en eind juni);
 • Inleveren goede recente pasfoto (35 x 45 mm) of digitaal (minimaal 300 x 400 pixels) voor de ledenpas (digitale pasfoto kan via het aanmeldformulier hieronder ingeladen worden);
 • Binnen zeven dagen na aanmelding contributie overmaken ten gunste van TC Holten naar bankrekening NL68 RABO 0328 5607 23. Na het jaar van aanmelding gaat het per automatisch incasso (zie hierboven);
 • Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar vindt plaats door schriftelijke opzegging of per e-mail bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar.
 • Je gegevens zijn bekend bij de ledenadministratie en bij de KNLTB
 • De leden zien alleen de gegevens die in de ledenlijst staan (bovenaan de ledenlijst staat welke gegevens)
 • Je email wordt gebruikt voor de nieuwsbrief & info naar/voor alle leden
 • Indien nodig krijgen anderen gegevens van de ledenadm (VCL, bardienst e.d.)

LET OP! Door het insturen van het aanmeldformulier (wanneer je op verzenden klikt) stem je in met de bovengenoemde voorwaarden.

Waarom we vragen om jezelf voor te stellen

Zoals je ziet bevat het aanmeldformulier ook de vraag om jezelf (kort) voor te stellen. Je hoeft hier uiteraard niets in te vullen, maar we vinden het fijn als je dit wel doet. Dan kennen we je al een beetje. In onze maandelijkse nieuwsbrief vermelden we altijd de mensen die lid zijn geworden zodat alle leden dat weten.

Waarom we vragen om je bedrijf/beroep in te vullen

Dit doen we om te weten welke professionele achtergrond onze leden hebben waarop we eventueel een beroep kunnen doen wanneer er specifieke zaken binnen onze vereniging geregeld moeten worden.

Voorwaarden digitale foto
 • Het bestandstype is JPG;
 • De verhouding breedte/hoogte is circa drie/vier;
 • Het formaat is tenminste 300 bij 400 pixels.

Je kunt uiteraard ook een echte pasfoto inleveren bij de ledenadministratie als je dat gemakkelijker vindt.

Tennislessen

 Het is bij TC Holten voor leden mogelijk om tennislessen te volgen. Kijk voor meer informatie op onze website onder Vereniging > Trainer.  

Aanmeldformulier