Word lid en meld je aan

Nieuw: Zomerkaart

De TC Holten zomerkaart is een combinatielidmaatschap. Je komt hiervoor in aanmerking als je lid bent van een Holtense of Rijssense sportvereniging. Je mag dan van mei t/m augustus tennissen bij TC Holten en je betaalt hiervoor slechts € 50,00. Wil je hiervan gebruik maken, vul het formulier in en zet 'Zomerkaart' bij 'Opmerking' in het aanmeldformulier. Geef ook aan bij welke sportvereniging je lid bent en wat je lidmaatschapsnummer is.

Contributie Volwassenen 2018
 • Bestaande leden: € 146,00
 • Nieuwe leden betalen € 10,00 + aantal maanden x € 12,00
 • Nieuwe leden aangemeld na 1 juli zijn eerst parklid en vanaf medio oktober KNLTB-lid 
 • De maand waarin je lid wordt telt mee voor de berekening
Contributie Jeugd 2018
 • Bestaande leden: € 73,00
 • Nieuwe leden VO (voortgezet onderwijs) € 5,00 + aantal maanden x € 6,00
 • Nieuwe leden BO (basis onderwijs) t/m mei € 40,00, daarna aantal maanden x € 6,00
 • Nieuwe leden aangemeld na 1 juli zijn eerst parklid en vanaf medio oktober KNLTB-lid
 • De maand waarin je lid wordt telt mee voor de berekening
De volgende voorwaarden zijn aan het lidmaatschap verbonden
 • Instemming met Statuten, Huishoudelijk Reglement en overige reglementen
 • Toezegging (voor senioren) om drie keer per jaar bardienst of andere taken te verrichten of anders een vergoeding te betalen van € 30,00 (zie HHR art. 6)
 • Geeft TC Holten het recht om na het jaar van aanmelden (vanaf het daaropvolgende kalenderjaar) de contributie automatisch te incasseren van de opgegeven bank- of girorekening in twee gelijke delen (eind februari en eind juni)
 • Inleveren goede recente pasfoto (35 x 45 mm) of digitaal (minimaal 300 x 400 pixels) voor de ledenpas (digitale pasfoto kan via het aanmeldformulier hieronder ingeladen worden)
 • Binnen zeven dagen na aanmelding contributie overmaken ten gunste van TC Holten naar bankrekening NL68 RABO 0328 5607 23. Na het jaar van aanmelding gaat het per automatisch incasso (zie hierboven)
 • Opzegging van het lidmaatschap per 1 januari van het volgende jaar vindt plaats door schriftelijke opzegging of per e-mail bij de ledenadministratie vóór 1 december van het lopende jaar.

LET OP! Door het insturen van het aanmeldformulier (wanneer je op aanmelden klikt) stem je in met de bovengenoemde voorwaarden.

Waarom we vragen om jezelf voor te stellen

Zoals je ziet bevat het aanmeldformulier ook de vraag om jezelf (kort) voor te stellen. Je hoeft hier uiteraard niets in te vullen, maar we vinden het fijn als je dit wel doet. Dan kennen we je al een beetje. In onze maandelijke nieuwsbrief vermelden we altijd de mensen die lid zijn geworden zodat alle leden dat weten.

Waarom we vragen om je bedrijf/beroep in te vullen

Dit doen we om te weten welke professionele achtergrond onze leden hebben waarop we eventueel een beroep kunnen doen wanneer er specifieke zaken binnen onze vereniging geregeld moeten worden.

Voorwaarden digitale foto

Graag even extra aandacht voor de digitale pasfoto die je meestuurt. De KNLTB gebruikt deze voor de tennispassen en stelt er daarom de volgende eisen aan. 

 • Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:
 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer twee-derde (2/3) van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.

 Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:

 • Het bestandstype JPG is;
 • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
 • Het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn.

Als je digitale foto niet aan deze eisen voldoet, kunnen wij hem niet accepteren helaas. We krijgen hem dan namelijk onverbiddelijk terug van de KNLTB. Dank voor je moeite. Je kunt uiteraard ook een echte pasfoto inleveren bij de ledenadministratie als je dat gemakkelijker vindt. Het is bij TC Holten mogelijk om tennislessen te volgen. Kijk voor meer informatie op onze website onder Verenging > Trainers.

Aanmeldformulier